Kurz angličtiny pro děti při ZŠ (1.–3. třída)

Dvoudílný kurz angličtiny Little Bugs je určen pro děti od 6 let. 

Je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které si již základy angličtiny osvojily v předškolním věku. Děti dále mohou pokračovat v navazujíchích kurzech Big Bugs. Učebnice podporují zájem a radost z učení a motivují děti k mluvení v angličtině. Kurz učí děti komunikovat a vyjadřovat své myšlenky pomocí jednoduché angličtiny. Naučí rozumět otázkám v angličtině a také na ně přirozeně reagovat. Nový jazyk se vyučuje v kontextu. Děti si jazyk osvojují pomocí příběhů, které umožňují do výuky vnést srozumitelným způsobem delší souvislé téma, i když znalosti dětí jsou zatím na nízké úrovni.
Součástí učebnice jsou vystřihovánky, omalovánky a samolepky, které plní důležitou funkci: děti do osvojování jazyka zapojují všechny smysly a pracují podle pokynů učitele v anglickém jazyce. Učebnice respektuje fakt, že u dětí není možné očekávat, že se sami budou učit slovní zásobu.

Proto jsou do učebnice zařazeny písničky a rýmovačky, které nenásilnou a zábavnou formou umožní dětem si novou látku zapamatovat. Na konci učebnice jsou zařazeny stránky s vystřihovánkami, ze kterých si děti sami vyrábějí další pomůcky, jako jsou například jednoduché loutky a rekvizity, jejichž použití vyžadují aktivity v učebnici.
Děti se budou učit angličtině poslechovou metodou, tzn. že celá hodina bude vedena pouze v angličtině a gramatika ani slovíčka nebudou záměrně překládány. K domácímu opakování a rychlejšímu osvojování slovní zásoby budou mít děti k dispozici poslechy v MP3 formátu.
Výuka probíhá v malých skupinkách 5–10 žáků po vyučování při ZŠ Ratiboř, Hošťálková, Jablůnka a Mikulůvka. Žáci navštěvující školní družinu budou na dobu výuky z družiny uvolněni. 

33

VYUČOVACÍCH HODIN

Formou kroužku po školním vyučování
v odpoledních hodinách.

3500 Kč

KURZOVNÉ

SLEVA na 2. sourozence 500 Kč.
Možnost platby na dvě splátky.

350 Kč

UČEBNÍ MATERIÁLY

Učebnice, pracovní listy, poslechy v MP3.

WocaBee

Nově mohou žáci také využívat mobilní/počítačovou aplikaci na efektivní učení a procvičování probírané slovní zásoby WocaBee za poplatek 25 Kč/měsíc/žák. Více informací o této aplikaci naleznete na webu:

Pokud máte o tento kurz zájem, stáhněte si prosím přihlášku (viz tlačítko níže), vyplňte a zašlete na e-mail hanulka@seznam.cz

Máte-li další otázky nebo se chcete přihlásit na kurz, ozvěte se…

Mgr. Hanka Janíčková

ZAVOLEJTE

+420 608 635 902

ZASTAVTE SE

Ratiboř

IČ (nejsem plátce DPH)

73257524